Zpříjemněte si karanténu našimi šachy! Expedujeme ihned!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Veškeré popisy výrobků, fotografie, a jiné texty, zveřejněny na našich internetových stránkách www.a‑sachy.cz jsou majetkem provozovatele a patří k duševnímu vlastnictví firmy. Veškeré obrázky a texty chrání právo autorské dle zákona 121/2006 Sb. A tak jejich kopírování není možné a je protizákonné. Pokud budete požadovat jejich uveřejnění pro vaše internetové stránky, rádi Vám dáme souhlas.

Prosím volejte na mobil: +420 603 413 020.

Fotografie na našich webových stránkách jsou pouze ilustrační.

Ceny uvedené v internetové obchodě www.a‑sachy.cz jsou konečné včetně DPH.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, reklamačním řádem a ochranou osobních údajů a že se nimi souhlasí. Kupující je zároveň informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a ochranou osobních údajů.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty či objednávkového on-line systému) na formuláři, který je k dispozici při vytvoření objednávky zákazníka v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce. www.a‑sachy.cz Dodavatel se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat jen bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, balené v originálních obalech a vybavené českými návody (je-li to pro daný druh zboží obvyklé, že obsahuje návod).

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající má právo si případně vyhradit vznik smlouvy.

Faktura vystavené na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací lhůta je závislá na způsobu doručené zboží a může být 1–7 pracovních dnů od uzavření objednávky, není-li dohodnuto jinak. Nedodržení dodací lhůty není důvodem k zániku objednávky.

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání. Pokud jsou nevyzvednuty z důvodů Vaší chyby, musíme připočítat k ceně zásilky opětovné poštovné (ne doběrečné).

Převzetí a reklamace zásilky:

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je nutné nahlásit přepravci v co nejkratším termínu po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Bez zápisu o škodě nelze následné uplatňovat reklamaci spojenou s poškozením výrobku během přepravy.

Vrácení chybně doručeného zboží, případně výměna zboží za jiné:
Jestliže byl zákazníkovi doručen jiný výrobek, než byl objednán, je třeba jej zaslat spolu s
 dokladem o zakoupení zpět na adresu prodávajícího. Výrobek bude bez odkladu vyměněn za správný a bezplatně zaslán na adresu zákazníka. Poštovné bude uhrazeno zákazníkovi na účet.

Byl-li výrobek doručen správně dle objednávky a požaduje-li zákazník výměnu výrobku za jiný než jaký měl objednán, je třeba jej zaslat spolu s dokladem o zakoupení a požadavkem na jiný výrobek zpět na adresu prodávajícího, a to nejpozději do 3 dnů od doručení v perfektním, nepoškozeném stavu. Nový výrobek, dle přiloženého požadavku u vráceného zboží, bude bezodkladně zaslán na adresu zákazníka. Poštovné hradí zákazník. Nově objednaný výrobek bude zaslán na adresu zákazníka za rozdíl cen + poštovné. Jestliže dojde k přeplatku, bude zákazníkovi vrácen na jeho účet.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před odesláním zboží prodávajícím.

Zboží máte uhrazeno a není na skladě:

Vyzveme Vás k zaslání č. účtu. Peníze zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů.

Vrácení zboží v 14denní lhůtě:

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemže rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě a to včetně dárků, které prodávající poskytuje k zakoupenému zboží zdarma. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu.

 

Zpět do obchodu